Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia
Koszyk

Wysyłka i zwroty

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia 

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski.

Zapłaty można dokonać:  

a) gotówką - podczas odbioru przedmiotu zamówienia.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego artyk.pl; 

b) przelewem bankowym -  przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) 

2. Klient ma możliwość zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.  

Czas realizacji zamówień

1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego artyk.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu. 

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta lub do odbioru w magazynie.  

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

Warunki reklamacji 

1. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

Reklamacje dotyczące wad jakościowych towaru przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej.

2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie przez Klienta do Spółki reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu. 

4.W przypadku stwierdzenia braków  ilościowych w dostawie ,KLIENT  zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych,  do  powiadomienia  Spółki o zaistniałych niezgodnościach w dostawie.

Po upływie tego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. 

5. Spółka dokona korekty do wystawionych  faktur lub uzupełni dostawę o brakujący towar. 

Artyk.pl All rights reserved